ตรวจสอบผลการเรียน
นักเรียนโรงเรียนวัดพระพิเรนทร์
ปลายปี ปีการศึกษา 2563

ชั้้นอนุบาลปีที่ 1

ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

หมายเหตุ

นักเรียนที่ไม่มีช่อง ดูผลการเรียน คือนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%,ขาดเรียนนาน,ขาดสอบ