รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ – นามสกุลของนักเรียน ผลการเรียน
1 9499 เด็กหญิงกุลธิดา  เทียนงาม
2 9583 เด็กหญิงน้ำตาล  สิงหราช
3 9597 เด็กชายปัญญา  ชุน
4 9608 เด็กหญิงนิรา  เกลือ
5 9609 เด็กชายโปลิศ เพชร
6 9612 เด็กหญิงมินทร์ลดา  มุลตองคะ  ดูผลการเรียน
7 9613 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขตนิมิตร  ดูผลการเรียน
8 9614 เด็กชายพรเฉลิม  ปานประเสริฐ  ดูผลการเรียน
9 9619 เด็กหญิงเกสรา  จันหอม  ดูผลการเรียน
10 9620 เด็กชายวีรภาพ  จานรัมย์  ดูผลการเรียน
11 9621 เด็กหญิงธันย์ชนก  แซ่หยี่  ดูผลการเรียน
12 9623 เด็กชายพุฒิพงศ์  พันนาม  ดูผลการเรียน
13 9624 เด็กหญิงธีดา  แอม  ดูผลการเรียน
14 9629 เด็กหญิงเทลา  ใหม่
15 9638 เด็กหญิงสุกวิไล  พมมาลา  ดูผลการเรียน
16 9653 เด็กชายธนโชติ  สุขเอี่ยม ดูผลการเรียน