รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – นามสกุลของนักเรียน หมายเหตุ
1 9457 เด็กชายรังสรรค์  สมคิด ดูผลการเรียน
2 9494 เด็กชายกฤษณ์  อรุณเรืองศิริเลิศ ดูผลการเรียน
3 9496 เด็กหญิงชลดา  กันวิชา ดูผลการเรียน
4 9497 เด็กชายนรวิชญ์   แซ่จิว ดูผลการเรียน
5 9498 เด็กหญิงพิตติธาร   อ่ำสำลี ดูผลการเรียน
6 9500 เด็กชายจิตรเทพ  พละเดช ดูผลการเรียน
7 9501 เด็กชายวิวัฒน์   พานทอง ดูผลการเรียน
8 9515 เด็กชายสรวิศ  ช่างพิมพ์ ดูผลการเรียน
9 9516 เด็กหญิงภัคจิรา  วรรณโมลี ดูผลการเรียน
10 9517 เด็กหญิงธิดาพร  น้อยเหว่า ดูผลการเรียน
11 9518 เด็กหญิงศิริพร  ตาน้อย ย้ายสถานศึกษา
12 9534 เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วพรรณา ดูผลการเรียน
13 9535 เด็กหญิงนริศรา  หันหาบุญ ดูผลการเรียน
14 9568 เด็กชายจันทร์นัท ดูผลการเรียน
15 9626 เด็กหญิงณัชชา   สุพรมอินทร์ ดูผลการเรียน
16 9802 เด็กชายเบิร์ด  จ้าบ ขาดเรียนนาน